kuvarkisto.com

Valokuvaamisen aloittaminen

Mainoskuvaus

Posted on July 14th, 2015 by Candida Aufderhar

Mainosten tarkoitus on herättää ihmisten mielenkiinto jotakin tuotetta tai palvelua kohtaan, antaa ostajille tietoa ko. tuotteesta, ja optimaalisessa tapauksessa saada aikaan ostospäätös mainoksen katselijassa. Vanha sanonta ”yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa” pätee erityisen hyvin mainonnassa. Mainoksissa onkin käytetty kuvitusta jo niin kauan kuin se on ollut teknisesti mahdollista.Niinpä ei olekaan mikään ihme, että valokuvausta käytetään mainoksissa paljon ja voisi sanoa, että valokuva on olennainen – usein se kaikkein olennaisin – osa (kuvallista) mainosta. Mainoskuvaus on luonnollisesti aivan omanlaisensa valokuvauksen haara, joka poikkeaa merkittävästi esimerkiksi luonto- tai urheilukuvauksista. Mainoksissahan kuvan on tarkoitus esittää tuote mahdollisimman houkuttelevana ja mahdollisimman myönteisessä valossa. Vaikka nykyään käytetäänkin paljon ns. photoshoppausta, eli digitaalisten kuvien jälkikäsittelyä tietokoneella, on itse kuvaamisessakin paljon seikkoja, jotka tulee huomioida.Mainoskuvauksessa tärkeässä osassa on erityisesti valaistus, jonka avulla voidaan vaikuttaa kuvan luonteeseen hyvin paljon. Valaistuksella ja varjojen käytöllä voidaan luoda esimerkiksi dramaattista tai mystistä tunnelmaa. Näitä kuitenkaan mainoskuvissa harvemmin haetaan vaan perinteisesti mainoksissa käytettävät tuotekuvat ovat pikemminkin valoisia, raikkaita ja puhtaita – tähän ainakin useimmiten pyritään. Myös itse tuote pyritään näyttämään kuvassa mahdollisimman houkuttelevana ja virheettömänä.Vaikka elämmekin digiaikaa ja kuvien käsittely on enemmänkin sääntö kuin poikkeus, on lähtökohtaisesti hyvä mainoskuvamateriaali kuitenkin tärkeässä osassa. Sama pätee moneen muuhunkin asiaan; silottelulla ja editoinnilla voidaan kyllä parantaa jo valmiiksi hyvää kuvaa, mutta harvemmin huonosta kuvasta saadaan hyvää pelkän editoinnin avulla.

Copyright © 2009 kuvarkisto.com