kuvarkisto.com

Valokuvaamisen aloittaminen

Valokuvauksen historia

Posted on July 18th, 2015 by Candida Aufderhar

Valokuvaus kuuluu ihmiskunnan suurimpien teknisten innovaatioiden ryhmään ja se olikin itse asiassa yksi ensimmäisistä 1800-luvun suurista keksinnöistä. Valokuvaus kehitettiin jo 1800-luvun alussa. Sitä seurasi myöhemmin liikkuvan kuvan tallennus ja yhdessä hieman myöhemmin keksityn äänen tallennuksen kanssa ne loivat perustan nykyiselle elokuvateollisuudelle.Kameran esiasteena käytettiin jo 1600-luvulla niin sanottua camera obscuraa. Se voidaan toteuttaa monella tavalla, mutta usein taiteilijat oliva maalanneet kokonaiseen huoneen täysin mustaksi, ja jättäneet seinään pienen aukon, josta valo ja kuvattava kohde (esimerkiksi maisema) heijastuu vastapäiselle seinälle. Tämän jälkeen kohde voitiin piirtää kankaalle käsin. Kun camera obscuraan lisättiin linssi, saatiin valovoimaltaan tehokkaampi ja terävämpi kuva. Haaste oli kuitenkin kuvan tallentamisessa, jota ei tiettävästi osattu tehdä ennen vuotta 1826, jolloin Thomas Wedgewood onnistui tallentamaan valon pysyvästi filmilevylle. (Erilaisia kokeiluja mm. lehtivihreän avulla lienee historian saatossa kuitenkin jo tehty aikaisempina vuosisatoina).1800-luvun lopulle tultaessa valokuvaus oli yleistynyt ja ensimmäiset värikuvatkin oli jo otettu 1900-luvulle tultaessa. Kamerat kehittyivät huimaa vauhtia 1900-luvun aikana, jolloin kehitettiin myös vedenalainen kuvaus, makrokuvaus, mikroskooppikuvaus, suuren nopeuden valokuvaukset sekä erilaisia valokuvien painotapoja. Kaikkein suurin askel valokuvauksen historiassa on otettu kuitenkin vasta viimeisen 10 – 20 vuoden aikana, jolloin digitaaliset kamerat ovat käytännössä syrjäyttäneet perinteiset filmikamerat. Digikamerat toimivat muuten lähes samalla tavalla kuin perinteiset kamerat, mutta kuva talletetaan kuvakennon avulla suoraan digitaaliseen muotoon.

Copyright © 2009 kuvarkisto.com